XL-gruppen med norskkurs for ansatte

Norskkurs XL-gruppen

Den siste måneden har XL-gruppen i samarbeid med Havskue Opplæringssenter AS i Ålesund startet norskkurs for alle ansatte som ønsker å lære norsk. En gang i uken kommer en lærer til Happy Elefantes lokaler i gågata for å undervise 10 ivrige elever i grunnleggende ferdigheter, skriftlig og muntlig norsk språk.

Kurset er yrkesrettet, slik at elevene skal kunne nyttiggjøre seg innholdet raskt og bruke det de lærer direkte i jobben sin. En undervisningsdag varer i fire undervisningstimer og tar for seg både teoretiske og praktiske emner rettet mot arbeidsplassen, og planen er å fortsette utover høsten. Lærer Eldri Hind Fagerlund har undervist i norsk i mange år, blant annet på Folkeuniversitetet og nå hos Havskue, som blant annet driver med fagrettede norskkurs og er godkjent tilbyder av Kompetansepluss-kurs. – Her kommer man i kontakt med mange ulike mennesker fra hele verden, får hjelpe til med både språk- og kulturforståelse og bidrar til økt trivsel på arbeidsplassen. Det er mange som jobber i Norge uten å kunne norsk, og det vil vi gjerne gjøre noe med. Mange av kursdeltakerne kommer alene til landet. Ved å bli bedre kjent med både kolleger og det norske språket, tror vi hverdagen kan bli lettere for den ansatte, forteller hun.

En av de lærevillige er Kennet Folkestad, som opprinnelig er fra Filippinene og jobber på Happy Elefante. – For å kunne kommunisere godt med gjestene, må vi kunne språket. Dette er viktig for oss og et godt tilbud for å komme videre med norskopplæringen. Vi har varierende nivå her – noen snakker allerede ganske godt norsk, mens andre starter helt fra «scratch». Undervisningen blir individuelt tilpasset, slik at alle skal kunne få mest mulig nytte av kurset. Når vi er hjemme, gjør vi oppgaver, blant annet på www.yrkesnorsk.no og får øvd enda mer, sier han.

– Dette er en unik mulighet og et flott tilbud fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, hvor alle som jobber i Norge får tilbud om gratis norskkurs i samarbeid med bedriftene de jobber for, sier eier og daglig leder Ivar Breivik. – Vi setter stor pris på dette tilbudet, og tror det kan bidra til bedre kommunikasjon, samhold og integrering. Etter koronapandemien har det vært vanskelig å få tak i kvalifisert arbeidskraft, og det blir stadig viktigere for oss å ta vare på de ansatte og hjelpe utenlandske arbeidstakere med å få innpass i det norske samfunnet.

Norskkurs for XL-gruppen

Av Monica Linge Marcelli/Språkøret 28.04.23

For mer informasjon om undervisningstilbudet, ta kontakt med Jorunn Øren/Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, jorunn@havskue.no, tlf. 48955952