Spørreundersøkelse hos XL Diner

William Breivik, som er student ved Handelshøyskolen BI i Bergen, avslutter i disse dager bacheloroppgaven sin. Han har laget og gjennomført en spørreundersøkelse blant respondenter som kjenner til XL Diner, som er delt via de sosiale kanalene Facebook og Snapchat.

 

Arbeidet med oppgaven startet i januar, og skal forsøke å finne svaret på hvordan XL Diner kan i fremtiden kan ekspandere gjennom franchising, og hvilke strategier som bør anvendes for å gjøre dette.

«Mange har kanskje en forestilling om at franchise-bedrifter ikke har like god kvalitet som de opprinnelige. Dette er imidlertid ikke alltid tilfelle, og jeg håper at undersøkelsen skal gi verdifulle svar», sier William. Han skal bruke data fra spørreundersøkelsen til å analysere svarene og bruke teori og modeller for å lage en fremtidig strategi for XL Diner.

Hittil har det kommet inn knappe 150 besvarelser av undersøkelsen, og først når antallet kommer opp i 200 kan man begynne å analysere. Selv om det er for tidlig å si så mye om resultatene foreløpig, er respondentene gjennomgående svært fornøyde med beliggenheten og kvaliteten på maten hos XL Diner. Grunnleggerne Ivar Breivik og Roar Aarseth fremheves ofte, og er naturlig nok sentrale for folks oppfatning av restauranten. «Om XL Diner skulle lykkes med franchising, må de nok klone disse to!» avslutter William før han går tilbake til skjermen og arbeidet. Vi ønsker William lykke til og gleder oss til å få vite mer om resultatene av undersøkelsen!