• Historie

Historie

Ivar Breivik (født 12.august 1972) Ivar Breivik kommer fra Ålesund, og med sine 23 år i kokkefaget så har han deltatt i en rekke konkurranser både nasjonalt og internasjonalt med gode resultater innen kokkefaget. Han har jobbet dem siste 15 årene for å få Klippfisk på kartet som en dela av det Norske Kjøkken, og i dag så driver han europas største klippfisk restaurant her i Ålesund. Ivar Breivik har jobbet mye innen media, både her i Norge samt i Italia, Spania, Portugal, Brasil, Russland, Usa  og nå i Kina og Asia. Her jobber han med å fronte Norsk Matkultur og Norske Produkter innen magasiner og TV. De siste åra har han gjort blant annet Norwegian Seafood Dinner i Shanghai Kina. 
 

Ivar Breivik (born 12 August 1972) Ivar Breivik comes from Aalesund, with  23 years in the food buisness, he has participated in numerous competitions both nationally and internationally with good results. He has worked for 15 years to get baccalao on the world map, and today  he runs Europe's largest bacalao restaurant in Aalesund - Norway.
Ivar Breivik has worked extensively in the media, both in Norway and in Italy, Spain, Portugal, Brazil, Russia, USA and now in China and Asia. Here he works to front Norwegian food culture and Norwegian products in magazines and TV. In recent years he has made ​​on the Norwegian Seafood Dinner in Shanghai China.

...and more to come!
 

 

 

© Change copyright text in AdminCP > Sites Settings > Site name